Sistemes Integrats de Gestió

Capacitar als assistents per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat, medi ambient, seguretat i salut i gestió ètica i que els permeti treballar en la seva implementació i seguiment de manera integrada.

Publica un comentari