Sistemes Integrats de Gestió

Capacitarà als assistents per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat (UNE EN 9001:2008), medi ambient (UNE EN 14001:2004 i EMAS III), seguretat i salut (OHSAS 18001:2007) i gestió ètica (SGE 21:2008) i els permetrà treballar la seva implementació i seguiment de manera integrada.

Publica un comentari