SINERGIS Enginyeria

Empresa d’enginyeria i consultoria medioambiental, fundada l’any 1989, dedicada a la redacció de projectes i estudis tècnics:
– Estudis d’impacte ambiental d’Infraestructures viàries, elèctriques, hidràuliques i parcs eòlics.
– Estudis de viabilitat i d’impacte ambiental de planejament urbanístic i territorial.
– Projectes d’obra pública ambiental, com carrils-bici, ordenació d’espais naturals.
– Plans i estudis de sostenibilitat ambiental i territorial.

Publica un comentari