Simpòsium 2011 “Singularitats en la Reutilització de l’Aigua Residual”

L’Institut d’Investigació de l’Aigua de la UB organitza un Seminari Anual sobre temes de la seva competència des de l’any 2007. Per l’any 2011 el tema escollit és la reutilització d’aigües residuals, contemplat des de punts de vista molt diversos com correspon a una entitat amb vocació de multidisciplinarietat. Les aproximacions jurídiques i econòmiques es presenten en paral·lel amb el punt de vista dels científics i sanitaris, sense oblidar la visió de les organitzacions internacionals i dels investigadors que han participat en equips multinacionals finançats per la UE. L’aproximació pràctica del reutilitzador –pagès, jardiner– i les eines de control des del vessat fins a la microbiologia, així com la visió de l’administració i les possibilitats tecnològiques conformen un seminari poc corrent en el món de l’aigua regenerada i de la seva reutilització.

Publica un comentari