Simposi sobre Sòl No Urbanitzable

Aquest Simposi es centre en dos temes concrets:

Activitats i allò construït – dia 7 d’octubre a Figueres

Paisatge –  dia 14 d’octubre a Olot

El dia 21 d’octubre, a Girona, conclusions i reflexions

Publica un comentari