Sesssió tècnica d'intercanvi d'experiències sobre deixalleries

Informar sobre la nova campanya R-CicleJoguina, així com sobre el conveni marc de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) signat entre els diferents sistemes integrats de gestió i l'Agència de Residus de Catalunya, al que s'han adherit tots els ens locals de Catalunya que recullen RAEE.

Publica un comentari