Sessions informatives a les comarques gironines elaboració catàleg de paisatge.

Un equip de persones expertes s'encarrega de l'elaboració del catàleg de paisatge, però és fonamental que la ciutadania identifiqui i valori el paisatge on viu, conegui les dinàmiques que el transformen, les seves potencialitats i oportunitats, els seus riscos i, especialment, les decisions que es refereixen a la seva protecció, gestió i conservació. És per aquesta raó que l'Observatori i la Direcció General de Participació Ciutadana hem organitzat, entre altres instruments de participació, tres sessions informatives a les comarques gironines amb l'objectiu de donar a conèixer el catàleg de paisatge i d'afavorir la participació ciutadana en la seva elaboració.
Les sessions informatives tindran lloc a Figueres, Girona i Olot.

Publica un comentari