Sessió informativa sobre el Cànon de l’Aigua

Aquesta jornada informativa té l’objectiu de donar tota la informació als gestors locals del cicle de l’aigua sobre els canvis al cànon de l’aigua (electes, tècnics/ques municipals, personal administratiu i d’atenció al ciutadà, empreses gestores públiques o privades.) per tal de poder informar correctament als usuaris/es.

 

Publica un comentari