Sessió Informativa sobre alternatives de soterrament de línies elèctriques de molt alta tensió

Conèixer la viabilitat de soterrament a les comarques gironines aprofitant el desplegament dels traçats de les infraestructures de comunicació, així com la tecnologia i les experiències europees en soterrament.

Publica un comentari