Sessió d’informació i debat PRECAT20 i PINFRECAT20

Procés de participació ciutadana per a la redacció del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20)

Publica un comentari