Sessió de formació EDI-NET per a tècnics municipals

EDI- Net està finançada per la Comissió Europea a través del programa H2020 i té per objectiu identificar les oportunitats d’estalvi i evitar malbarataments en edificis públics.
Catalunya hi participa com a àrea pilot a través de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Publica un comentari