Seminario “Caminos Naturales y Vías Verdes”

Potenciar els beneficis que el desenvolupament de les Vies Verdes generen en el medi rural, donant a conèixer actuacions reeixides en aquest àmbit.

També es donaran a conèixer experiències d'educació ambiental a partir dels itineraris naturals, recuperació d'espais d'us públic, promoció de la mobilitat no motoritzada i de la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic i la integració de persones amb mobilitat reduïda.

Publica un comentari