Seminari Taller: “El dret a disposar d’aigua potable”

Es parlarà de l’ús de l’aigua des de perspectives diferents. Des del reconeixement per al dret internacional del dret a disposar de l’aigua potable com a dret humà però també de la realitat de l’aigua com un recurs natural no renovable i del cost econòmic que això suposa. Finalment, s'analitzaran els indicadors ambientals de consum d’aigua des d’una companyia d'aigües municipal.

Publica un comentari