Seminari per a la potenciació de la gestió integrada de les zones costaneres als municipis litorals de Girona

Informar als municipis sobre les recomanacions europees de la Gestió Integrada de les Zones Costaneres (GIZC).
Caracteritzar les necessitats dels municipis litorals gironins.
Formar els municipis per planificar la gestió litoral.
Donar a conèixer les eines existents per implementar la GIZC.

Publica un comentari