Seminari en línia (webinar) sobre subvencions del 2017 del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona

En aquest seminari en línia s’explicarà a tècnics municipals i a responsables polítics dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació les novetats en relació amb les bases de les convocatòries de subvencions següents:

— Subvenció del programa «Del pla a l’acció» ‐ 2017

— Subvenció per a la instal∙lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa ‐ 2017

— Subvenció en matèria forestal ‐ 2017

Publica un comentari