Seminari: eficiència energètica i materials sostenibles per als equipaments públics

El projecte europeu DEEP, en què participa l'Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu incrementar l'eficiència energètica dels edificis públics mitjançant l'elaboració i promoció d'un conjunt d'eines que siguin fàcilment aplicables pels ens locals.
En aquest seminari tècnic es presenten aquestes eines fent èmfasi en dues d'elles: l'eina LCCA d'anàlisi del cost del cicle de vida de materials i productes i l'eina SASEATO d'autoavaluació energètica d'equipaments públics.

Publica un comentari