Seminari de llançament del Projecte ECTAdapt

Els serveis de Programes Europeus i de Medi Ambient de la Diputació de Girona, conjuntament amb el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) i el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales (CD66), van constituir un parternariat per realitzar el projecte “ECTADAPT: CONTRIBUIR A L’ADAPTACIÓ DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER ALS EFECTES ESPERATS DEL CANVI CLIMÀTIC”, en el marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG V A, de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra, POCTEFA 2014-2020.

ECTAdapt té com a objectiu general desenvolupar una política conjunta en matèria d’adaptació al canvi climàtic en l’àmbit de l’Espai Català Transfronterer (ECT), format per la província de Girona i el Département des Pyrénées-Orientales.

El projecte ECTAdapt s’estructura en 3 línies estratègiques d’actuació: anàlisi de vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic de l’ECT; Sensibilització;  Elaboració d’una metodologia de treball i acompanyament als municipis per a la redacció i execució dels Plans locals d’adaptació al canvi climàtic.

El seminari de llançament del projecte ECTAdapt, serà un punt de trobada i d’intercanvi d’informació per a unificar criteris i generar debat en matèria d’adaptació al canvi climàtic a nivell català i transfronterer

Us agrairíem que feu la inscripció abans del dia 14 de novembre de 2016, a través del següent enllaç: http://www.ledepartement66.fr/2187-ectadapt.htm

Publica un comentari