Seminari “CANVI AMBIENTAL GLOBAL: UNA PERSPECTIVA MULTIESCALAR”

Presentar, analitzar i debatre les principals característiques i tendències del canvi ambiental global a diferents escales amb una especial atenció a la seva incidència socioambiental en l’àmbit de la mediterrània i a les comarques gironines. Així doncs les reflexions a escala planetària es combinaran amb les referències a la seva incidència actual i potencial a una escala geogràfica regional i local.

Publica un comentari