Saps com demanar la tarifa social del cànon de l’aigua? I l’ampliació dels trams del canon de l’aigua?

L’ACA ha obtingut dos vídeos tutorials que tenen com a objectiu facilitar la comprensió i l’accés de les persones amb menys recursos, dificultats tecnològiques o dificultats amb l’idioma a l’hora de demanar la tarifa social del cànon de l’aigua i l’ampliació de trams del cànon de l’aigua. El vídeo és en català i subtitulat al castellà a l’àrab i a l’urdú. Es pot fer la màxima difusió.

Vídeo tutorial: Com demanar la tarifa social del cànon de l’aigua : https://youtu.be/WAH75uOG7oc

Vídeo tutorial: Com demanar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua https://youtu.be/2ZdUQCV9jz4

Publica un comentari