Sanitat vegetal. Estratègies per al control biològic de les plagues més esteses en el món de la jardineria

Es treballarà el concepte de sanitat vegetal i la seva importància a l’hora de dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta tant en la plantació com en el manteniment. S’ensenyarà el reconeixement de les alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues més esteses.

El curs posa a l’abast dels participants totes les estratègies per al seu control, fonamentat principalment en el control biològic, que es basa en la manipulació d’enemics naturals, ja siguin depredadors o paràsits. S’exposaran casos prèviament posats en pràctica.

Publica un comentari