Revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015

El procés de participació consta, per una banda, de reunions sectorials amb els principals actors dels sectors de l’energia i del medi ambient per tal de copsar les seves propostes, capacitats i inquietuds i encaixar-les en el full de ruta del Govern en matèria d’energia i sostenibilitat. En aquestes sessions hi prenen part empreses del sector de l’energia i del medi ambient, col·legis professionals, grups ecologistes, agrupacions de consumidors, associacions de municipis, patronals i sindicats, entre d’altres.

El Pla pretén adequar la política energètica del país a l’actual escenari internacional, amb una previsió de preus del petroli elevats; donar resposta a unes majors exigències de qualitat del subministrament energètic i de disminució de l’impacte ambiental en la producció i ús de l’energia per part de la societat catalana; i considerar l’energia com un factor de competitivitat, no només per a les empreses sinó com a sector econòmic en si mateix.

Per això, el document s’estructurarà sobre quatre eixos: garantia i qualitat de subministrament, autonomia energètica, estalvi i eficiència energètica i sostenibilitat del nou model energètic tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental.

Revisió del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015

Per l’altra banda, tots els ciutadans podran adreçar a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) les seves propostes, idees i valoracions mitjançant un formulari accessible.

Publica un comentari