Reunions Informatives “La Directiva Marc de l'aigua i la conca del Baix Ter”

Espai de trobada dels agents i actors directa o indirectament vinculats amb el territori per treballar en la definició i el seguiment dels plans de gestió de conca que s'han d'elaborar fins el 2009.
18.09.07 a les 19:30 a Torroella de Montgrí
19.09.07 a les 19:30 a Salt

Publica un comentari