Restoring Forests: Advances in Techniques and Theory

La restauració forestal és un procés complexe i la preocupació per la sostenibilitat ecològica exigeix que contraresti els impactes ambientals

Publica un comentari