RESOLUCIÓ AAM/1216/2012, d’11 de juny, per la qual es determinen les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

Determinar les línies elèctriques aèries d’alta tensió incloses en les zones de protecció aprovades mitjançant i que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l’annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, les quals s’esmenten a l’annex 1.  També determina la prioritat d’execució dels projectes d’adaptació de cadascuna de les línies esmentades.

Text publicat

Publica un comentari