Residus: una drecera cap a la creació de llocs de treball i la reducció de costos

Segons un estudi de la Comissió Europea, la plena aplicació de la normativa de la UE sobre residus permetria estalviar 72.000 milions d’euros l’any, augmentaria el volum de negocis anual del sector de la gestió i el reciclatge de residus en 42.000 milions d’euros i crearia més de 400.000 llocs de treball d’aquí a 2020. Les operacions il·legals d’eliminació de residus als Estats membres estan provocant una pèrdua d’oportunitats de creixement econòmic. Inspeccions nacionals més rigoroses i millor coneixement sobre la gestió de residus aportarien grans millores.

El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat que “cal que considerem els residus com un recurs, i enterrar-lo és tenir molt poca visió de futur. L’informe indica que la gestió i el reciclatge dels residus poden aportar una gran contribució al creixement econòmic i a la creació d’ocupació. Si la legislació existent s’apliqués correctament, es podrien evitar costoses operacions de neteja, contaminació i problemes de salut. I no s’ha d’oblidar que els materials reciclats són més barats que els verges i que redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle així com la dependència de les importacions”.

Quatre conclusions fonamentals

–       L’estudi conclou que cal saber més dels residus, disposar de millors dades i fer un seguiment sistemàtic de la manera com s’aplica la normativa en la pràctica. En aquest aspecte, la creació recent del Centre de Dades sobre Residus per Eurostat és un avenç.

–       Si s’apliqués millor el principi de qui contamina paga i es recorregués més a instruments econòmics com ara l’augment dels costos d’eliminació, es contribuiria a garantir el compliment de la normativa i a proporcionar els fons necessaris per a la gestió de residus.

–       Cal enfortir la inspecció i el seguiment als Estats membres. Així es podria establir una capacitat d’auditoria a escala de la UE i, possiblement, unes normes comunes d’inspecció.

–       Una opció relativament rendible per consolidar el seguiment de l’aplicació a escala de la UE podria ser aprofitar l’experiència i les possibilitats de l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). Això ocasionaria menys costos administratius que crear una nova agència dedicada als residus.

Més informació:

Full de ruta cap a una Europa eficient pel que fa als recursos de la Comissió

Estudi de l’aplicació de la normativa de la UE sobre residus per a un creixement ecològic

Estadístiques comparatives sobre les operacions de gestió de residus als Estats membres de la UE

Informe de 2011 sobre l’avenç de l’estratègia temàtica de prevenció i reciclatge de residus

Font: Comissió Europea – Representació a Barcelona

Publica un comentari