Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles

Debatre sobre quins han de ser els conceptes i les innovacions tècniques i de representació gràfica per a l’obtenció de nous mapes de paisatge que incorporin tots aquests elements i vagin dirigits a les polítiques territorials i sectorials, així com a la sensibilització paisatgística.

Publica un comentari