Reial Decret 1088/1992, de 11 de setembre, pel que s’estableixen noves normes sobre la limitació d’emissions a l’atmosfera procedents d’instal·lacions d’incineració de residus municipals.

Reial Decret 1088/1992, de 11 de setembre

Reial Decret 1217/1997, de 18 de juliol, que limita les emisions procedents de les instal·lacions de residus perillosos i modifica el Reial Decret 1088/1992(BOE num. 189 de 08.08.1997)

Reial decret 1217/1997, de 18 de juliol