Rehabilitació energètica en edificis existents: Càlculs i cas pràctic

L’objectiu d’aquest curs és capacitar per: Elaborar un projecte de rehabilitació energètica, calculant i desenvolupant la concreció tècnica d’un cas pràctic. Saber computar el cost econòmic que representa i jerarquitzar les propostes d’actuacions en relació al cost i estalvi econòmic i mediambiental que representen.