Regulació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil en el municipi

Definir el marc d’intervenció de l’Administració local en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació per a la regulació de la implantació en el territori des del punt de vista de l’impacte sobre el medi ambient, especialment l’impacte visual, i la població.

Publica un comentari