Reglament Delegat (UE) Núm. 244/2012 de la Comissió de 16 de gener de 2012

Que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la eficiència energètica dels edificis i estableix un marc metodològic comparatiu per a calcular els nivells òptims de rendabilitat dels mínims d’eficiència energètica dels edificis i dels seus elements

Reglament

Publica un comentari