“Red Emprendeverde”

La “Red emprendeverde” és una iniciativa de la “Fundación Biodiversidad” per fomentar la creació i consolidació d’empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió fins activitats econòmiques sostenibles.

Publica un comentari