Recomanacions al Govern davant el nou context nuclear

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha emès un informe que trasllada al Govern els principals aspectes a tenir en compte en làmbit de lenergia nuclear, tant pel que fa al curt termini com amb una visió més estratègica. Lobjectiu és iniciar una reflexió sobre la qüestió energètica en general, i sobre la nuclear en particular, davant limpacte que el greu accident ocorregut a Fukushima (Japó) pugui tenir pels reptes energètics futurs del nostre país, atesa la importància de lenergia nuclear a Catalunya.

Accés a la nota de premsa.

Font: CADS

Publica un comentari