Qualitat en la Gestió per la Conservació en Espais Protegits

Avançar en el desenvolupament d'eines que permetin assegurar la qualitat de la gestió, mitjançant l'aplicació d'estàndards i codis de bones pràctiques. Així doncs, l'objectiu final del curs és assolir una gestió efectiva dels espais naturals.

Publica un comentari