Revisió del Pla de Gestió de la Conca Fluvial de Catalunya

El present document s’ha elaborat en compliment del Reglament de la planificació hidrològica aprovat mitjançant el Decret 380/2006, així com de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües a la Unió Europea.

Com a pas previ a la revisió del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, l’Administració hidràulica competent ha de publicar i posar a disposició de la ciutadania un calendari de treball i una declaració de les mesures de consulta que s’adoptaran en la revisió del Pla. El Reglament de la planificació hidrològica disposa que aquest calendari de treball i declaració de  mesures de consulta s’haurà de posar a disposició de la ciutadania com a mínim tres anys abans de la publicació i entrada en vigor del Pla o revisió d’aquest.

Calendari de treball i declaració de mesures de consulta

Publica un comentari