Rusc de vespes asiàtiques

Protocol d’actuació local de la vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser detectada per primer cop a França l’any 2004 i l’any 2012 a Catalunya. La seva presència causa importants impactes negatius sobre l’apicultura, també depreda espècies d’invertebrats autòctons i produeix efectes sobre la salut pública, pel risc derivat de les proximitat dels vespers a activitats humanes i a la població, creant percepció d’inseguretat.
Les administracions locals són les que directament reben els avisos de la ciutadania per presència de vespes o vespers de d’aquesta espècie. Per aquest motiu és important que disposin d’eines i criteris per donar resposta a cada cas, tant en entorns urbans com rurals.
Un grup d’administracions locals amb el suport de la Diputació de Girona i el CILMA van crear al 2019 una taula tècnica per a la gestió local de la vespa asiàtica, la qual ha elaborat un Protocol de gestió local de la vespa asiàtica, (veure Annex 1), que es troba dins del document “Conducció de sessions de participació tècnica per elaborar un protocol de gestió de gestió local de la vespa asiàtica”.
Els ens locals el tenen a la seva disposició per tal de posar-lo en pràctica.

Publica un comentari