Propostes finals de mínims de l’ampliació de l’AP7 i la implantació de l’A2. 2008, 2009 i 2010 (CILMA)

Es va realitzar aquest informe amb la finalitat de facilitar la priorització de les mesures correctores de l’efecte barrera que es genera amb l’ampliació de l’AP7 i el desdoblament de l’A2 per les comarques gironines, per a garantir el normal i mínim funcionament dels diferents espais naturals. Les mesures proposades són perfectament compatibles tan en les previsions en els trams en projecte com en les estructures materialitzades en els trams en execució.

Aquestes propostes de mínims van ser lliurades al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya Honorable Sr. Joaquim Nadal Farreras en una reunió celebrada el 24 de setembre de 2008 per a la seva defensa davant la Comissió bilateral d’infraestructures i per al seu trasllat als diferents organismes públics competents en la matèria.

Criterios propuesta final de mínimos+taules. 2008

Proposta de mínims 2009

Priorització_Proposta_mínims_A2_2010 (1)

Priorització_Proposta_mínims_AP7_2010 (1)

Publica un comentari