Propostes de millora del reglament EMAS cap a l'EMAS III

Aquest taller pràctic té la finalitat d’identificar tots els punts forts i les febleses amb que les organitzacions es troben durant la implantació i el manteniment d'EMAS i d’aquesta manera poder presentar a la Comissió Europea un informe que reculli tots aquests punts, donada la propera revisió del reglament.

Publica un comentari