Informes de propostes de traçat i millores correctores del TGV en el tram: Riells i Viabrea-Frontera francesa

Aquesta proposta recull totes les inquietuds dels municipis afectats per al TGV. Va ser ratificada per tots els municipis afectats, consells comarcals i la Diputació de Girona i també va ser aprovada per unanimitat en l’Assemblea General del 24 d’abril de 2004. A continuació es va presentar als Departaments de Medi Ambient i Habitatge, així com el de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Finalment el 30 de setembre de 2004 es va presentar al Ministerio de Fomento a Madrid amb l’objectiu que adoptessin aquestes millores proposades a tot el traçat.

2004

Proposta de modificacions presentades per els ajuntament afectats en el tram de la LAV: Riells i Viabrea-Frontera francesa. Memoria i annexes. 2004 (CILMA) 

Proposta de modificacions presentades per els ajuntaments afectats en el tram de la LAV: Riells i Viabrea-Frontera francesa. Inventari de carreteres, camins i cursos hidràulics afectats

Proposta de modificacions presentades per els ajuntaments afectats en el tram de la LAV: Riells i Viabrea-Frontera francesa. Plànols

Presentació de les modificacions del TGV en l’Assemblea General del CILMA de 24 d’abril de 2004

2005

Proposta de millora del TGV. Tramo: Riells i Viabrea –Frontera francesa . (CILMA) Abril 2005. Memoria, fitxes i taules.

Proposta de millora del TGV. Tramo: Riells i Viabrea –Frontera francesa . (CILMA) Abril 2005. Plànols

Petició-Requeriment sobre el projecte de millores del traçat del TGV en la demarcaió de Girona. 28 de maig de 2005 (DDGI)

Presentació “Procés de consens en el traçat del TGV a les comarques de Girona”- DDGI. Jaume Hidalgo. 30/09/2005

Decàleg de la proposta de mesures correctores en el TGV. CILMA-DDGI. Compareixença al Senat. 12 de setembre de 2005

2006

Proposta de millora del TGV. Tram: Riells i Viabrea-Frontera francesa. Actualització. CILMA. Octubre 2006

2007

Dossier La Connectivitat social, paisatgística i ecològica a les terres de Girona. Revista de Girona núm. 241 Març-Abril 2007

2008

Informe de l’estat d’incorporació de les mesures correctores proposades per al traçat del TGV al pas de les comarques de Girona. Tram: Riells i Viabrea-Frontera francesa. CILMA. Novembre 2008

Publica un comentari