Projectes LIFE

Projectes LIFE+ Natura i Biodiversitat: Protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres.

Projectes LIFE+ Política i Gobernança Medioambientals: Canvi climàtic, Aigua, Aire, Sòl, Medi ambient urbà, Soroll, Productes químics, Medio ambient i salut, Recursos naturals i residus, Silvicultura.

c) Projectes LIFE+ Información y Comunicación. Divulgar informació i fomentar la sensibilització en temes medioambientals, inclosa la prevenció d’ incendis forestals; acompanyat d’altres mesures com información, activitats i campanyes de comunicació, conferències i formació, inclosa la formació en prevenció d’incendis forestals.

Publicat al BOE 191 de 08.08.2008

Publica un comentari