Projecte SHERPA per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics

El projecte SHERPA està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a través del Programa de cooperació mediterrània Interreg MED, i està liderat per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels edificis públics.
SHERPA preveu el desenvolupament d’una metodologia transnacional, holística i participativa que s’aplicarà, en una primera fase de test, a 100 edificis de propietat o ús dels 8 socis regionals; en una segona fase de transferència, aquesta metodologia s’aplicarà a 100 edificis més, de propietat o ús dels governs locals de l’àrea MED (entre el 30% i el 40% poden ser edificis municipals de Catalunya). A través d’aquests projectes es preveu aconseguir un 25% d’estalvi d’energia i un 25 % d’estalvi d’emissions de CO2. En una última fase, es vol expandir el model SHERPA a altres territoris del Mediterrani i capitalitzar els resultats a 50 regions i 500 municipis.
Més informació: Projecte SHERPA

Publica un comentari