Projecte GREEN JOBS

Des del CILMA ens vam presentar a la convocatòria de subvencions per a projectes innovadors i experimentals al Servei d’Ocupació de Catalunya amb el projecte “Green Jobs del Pacte d’Alcaldes – Innovació per afavorir la transició cap a una societat en baixes emissions de carboni” que ha estat acceptat.  

L’objectiu general del projecte és millorar la competitivitat de les empreses i figures professionals existents i futures a les comarques gironines en el sector de les energies renovables i eficiència energètica i estimular l’especialització per a ser més competitives a l’hora de donar resposta a la nova societat en baixes emissions de carboni (sector públic i privat).  

El projecte, que tindrà un any de durada, té previst contractar dues persones, així com crear diferents productes que permetran posar en contacte les necessitats reals del territori amb les empreses que ofereixen productes i/o serveis en matèria d’eficiència energètica i energia renovable.

 Els projectes aprovats són els següents:  

-Mapa d’oportunitats per a les empreses d’EE i ER previstes per part dels ajuntaments i de les empreses del sector terciari, inversions prèviament identificades als PAES i consensuades en tallers de participació amb tots els sectors implicats.  

-Un centre assessor de compra conjunta que faciliti el contacte entre diferents demandants d’oferta per tal que es puguin coordinar i licitar la compra de forma conjunta (disminuint d’aquesta manera els costos de contractació i els costos per unitat).  

-Guia de proveïdors especialitzats. S’inclourà en aquesta guia aquelles persones que hagin participat als programes de formació.  

-Re-ENERGY JOBS. Promoure i desenvolupar programes d’especialització per a recents llicenciats/enginyers, menors de 30 anys, actualment en situació d’atur. Per prestar serveis com a tècnics superiors qualificats en el desenvolupament d’accions en matèria d’eficiència energètica i energies renovables. 

-Re-NEW JOBS. Promoure i desenvolupar programes d’especialització per antics professionals d’empreses del sector de la construcció, instal·ladors o empreses de manteniment a l’atur. 

El projecte té el suport de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Girona, el Col·legi d’Ambientòlegs i el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.

Publica un comentari