Projecte europeu SUD’EAU (Gestió local sostenible i participativa de l’aigua i els rius del sud-oest europeu)

El projecte ha tingut com objectiu desenvolupar experiències demostratives a nivell local, que esdevinguin  bones pràctiques  de referència, per a  la gestió sostenible de l’aigua. Aquestes experiències s’han fet en el marc de processos participatius que han fet possible l’aprenentatge col·lectiu per a  la aplicació de mesures de gestió sostenible, per tal  que puguin ser transferides a d’altres regions europees.

En el web del projecte queda disponible tota la informació, els productes i els resultats d’interès generats, alguns dels més destacats són:

– Base de Dades de Bones Pràctiques sobre l’ús sostenible de l’aigua i gestió dels territoris fluvials
– Guia de Bones Pràctiques
– Experiències de referència desenvolupades en diverses regions europees sobre l’ús sostenible de l’aigua i gestió dels territoris fluvials
– Guia Pràctica d’Experiències de Referència
– Experiències de Participació desenvolupades en diverses regions europees sobre l’ús sostenible de l’aigua i gestió dels territoris fluvials
– Guia Pràctica d’Experiències de Participació
– Mapa d’Actors de l’Aigua de les regions participants
– Exposicions itinerants sobre “l’Aigua en Equilibri”
– Material de difusió divers
– Etc…

PROJECTE SUD’EAU

Publica un comentari