Programació de les activitats de l'Aula de l'Aigua

4 de desembre
20:00 – 20:45 h. Aigua i contaminació. Contaminació de les nostres aigües i sistemes domèstics de depuració.
20:45 – 21:00 h. Tast d’aigües
21:00 – 21:45 h. Sistemes domèstics de depuració d’aigua. Com tenir a casa aigua potable i més saludable.

11 de desembre
20:00 – 20:45 h. La memòria de l’aigua. Significat i aplicacions terapèutiques; essències florals, homeopatia, etc.
20:45 – 21:00 h. Tast d’aigües
21:00 – 21:45 h. La calç a l’aigua. Problemàtica de la calç a les nostres aigües i solucions.

18 de desembre
20:00 – 20:45 h. L’aigua i la seva importància a la salut. Fisiologia, funcions i necessitats d’aigua.
20:45 – 21:00 h. Tast d’aigües
21:00 – 21:45 h. Aigua de xarxa, aigua envasada i aigua depurada a casa. Opcions des del punt de vista de la salut, l’ecologia i l’economia.

Publica un comentari