Programa SELVANS, xarxa de reserves forestals compensades per la Diputació de Girona. 2010 (DDGI)

La Diputació de Girona impulsa des de 2007 el Programa SELVANS, destinat a fomentar la gestió forestal sostenible, especialment en els boscos comunals propietat d’ens locals.

SELVANS promou la custòdia de forests emblemàtiques, amb un remarcat valor ecològic, paisatgístic o patrimonial. Mitjançant una convocatòria d’ajuts de concurrència pública, en les zones productores de fusta es compensa a la propietat el valor comercial dels arbres de major diàmetre, amb una densitat orientativa de 10 peus per hectàrea. Al mateix temps, s’està creant una xarxa de microreserves forestals que es destinen a evolució natural i que volen representar el conjunt de comunitats arbrades que es fan a les comarques gironines. Fins el primer trimestre de l’any 2010, es compta amb 43 boscos madurs patrocinats, que ocupen un total 558 hectàrees i signifiquen el 0,15% de la superfície boscosa de la demarcació de Girona.

La conformació d’aquesta xarxa de microreserves en cap moment es obstacle per a l’explotació ordinària de la superfície restant, ni tampoc obstrueix el desenvolupament de la política de prevenció d’incendis forestals.

 
 

Publica un comentari