Programa d'ajuts per a actuacions en matèria forestal

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les línies següents:
1) Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció d'incendis forestals.
2) Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.
3) Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
4) Conservació de boscos singulars de propietat privada.
Publicat al BOP núm. 32 – Annex 1 – 17/02/2010

Publica un comentari