Productes eficients en recursos i canvi climàtic – Agència de Residus de Catalunya

A partir del càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (emissions de CO2 equivalent) es demostra que els productes fabricats amb material reciclat estalvien emissions de CO2 comparats amb productes equivalents fabricats amb material verge.

Productes eficients en recursos i canvi climàtic

Publica un comentari