Procés Participació ESCACC (com ens adaptem al canvi climàtic?)

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha estat treballant en l’elaboració de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC). Per tal de mostrar el resultat d’aquest treball i recollir les opinions, esmenes, suggerències i comentaris, s’han organitzat diverses sessions de debat territorials del procés de participació de l’ESCACC, una d’elles a Girona el 25 de setembre.

Publica un comentari