Procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals

Convocatòria de concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, vacant a la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Publicat al BOP núm. 157 de 18 d’agost de 2016

Publica un comentari