Procediments simplificats en certificació energètica en edificis existents

L’objectiu principal del  curs és introduir als tècnics en aquests nous procediments de certificació energètica que obren un ventall d’oportunitats de negoci relacionats amb el concepte de Rehabilitació Energètica

Publica un comentari