Procediments simplificats de certificació energètica en edificis existents: CE3 i CE3X

Introduir als tècnics en aquestes nous procediments de certificació energètica que obren un ventall d’oportunitats de negoci relacionats amb el concepte de Rehabilitació Energètica.

Publica un comentari